Skip to main content
Kirkejobb

Ped.psyk.rådgiver

By 16. september 2020No Comments
Levanger kommune søker PP-rådgiver i 30 % stilling. Vi ser etter deg som har et engasjement for et trygt og godt oppvekstmiljø og et ønske om å være en betydningsfull bidragsyter i arbeidet med å sikre gode utviklings- og læringsløp til våre barn og unge. 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste er organisert i Barne- og familietjenesten med enhetsleder som nærmeste overordnede. Foruten PPT består Barne- og familietjenesten av helsestasjon- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, barneverntjenesten, ungdomskontakten og psykologteam. Barne- og familietjenesten har kontorer på Levanger Rådhus.