Skip to main content
Kirkejobb

Studentstillinger avdeling Nord

By 16. september 2020No Comments
Hjemmetjenesten,avdeling Nord, er organisatorisk plassert i Enhet hjemmetjenester. Enhet hjemmetjenester har som overordnet mål å bidra til at hver enkelt tjenestemottaker opplever: “Mestring i egen hverdag”. Dette gjøres gjennom å fokusere på den enkelte tjenestemottakers ressurser uavhengig av helse- og livssituasjon.
Ved å innarbeide helsefremmende og habiliterende/ rehabiliterende elementer  i de tiltak som iverksettes, ønsker vi å bidra til opplevelse av helse og deltagelse.